• May 9, 2021

แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กับการเชื่อมต่อสำหรับใช้งาน

แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กับการเชื่อมต่อสำหรับใช้งาน

พลังงานแสงอาทิตย์ ได้จากแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม เมื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้า ทำให้ประหยัดค่าไฟ นอกจากนั้นยังสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ด้วย แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ ก็เป็นองค์ประกอบสำหรับของแผงโซล่าเซลล์ วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการเชื่อมต่อแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์สำหรับใช้งาน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

แต่ก่อนที่จะไปดูว่าแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ มีการเชื่อมต่ออย่างไร เราอยากให้คุณรู้จักแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์มากขึ้นก่อน แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ คือ ตัวเก็บสะสมพลังงานที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ เพื่อนำมาพลังงานนั้นมาใช้ แม้ในยามที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ยามค่ำคืนหรือท้องฟ้ามืดครึ้มไม่เป็นใจ แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ ดูแลง่าย มีความทนทาน จ่ายกระแสไฟฟ้าแบบคงที่และต่อเนื่อง สามารถทำงานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกระแสไฟฟ้าสูงได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าแบตเตอร์รี่รถยนต์

การเชื่อมต่อแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์สำหรับใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.ต่อแบบอนุกรม

การเชื่อมต่อแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ แบบอนุกรม คือการต่อที่เรียงตัวเป็นแถวเดียว เชื่อมด้วยสายพ่วงที่เชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆ ทำให้ได้ค่าแรงดันไฟฟ้าสูง ในขณะเดียวกันก็มีกระแสไฟฟ้าเท่าเดิม

2.ต่อแบบขนาน

แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ ที่ต่อแบบขนาน เป็นการต่อแบบขนานข้างกัน คล้ายกับการต่อแถว ตั้งแต่ 2 แถวขึ้นไป โดยรวมจุดปลายที่ขั้วบวก และรวมจุดปลายที่ขั้วลบเข้าด้วยกัน ข้อดีของการต่อแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์แบบขนาน คือ ได้ค่ากระแสไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีแรงดันไฟฟ้าเท่าเดิม

3.ต่อแบบผสม

แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ ที่ต่อแบบผสม คือ การต่อแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ ที่ผสมผสานระหว่างการต่อแบบอนุกรมและการต่อแบบขนาน เพื่อนำแต่และแบบมาผสมกันให้เหมาะสมตรงตามความต้องการใช้งานมากที่สุด เป็นการต่อแบบประยุกต์ เพื่อหาจุดที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด ซึ่งการต่อแบบผสมมักจะได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน

และทั้งหมดนี้ ก็คือ การต่อแผงวงจรแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ สำหรับใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้าง หวังว่าคุณคงมองภาพออกหรือมีความเข้าใจการต่อแบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์มากขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทน ที่ไม่ต่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกภาคส่วน แม้ในระยะเริ่มต้น อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงในการติดตั้ง แต่ในระยะยาวย่อมสามารถคืนทุนได้อย่างแน่นอน เพราะมันทำให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากในแต่ละเดือน