• November 10, 2021

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สำคัญอย่างไร ทำไมต้องตรวจทุกปี?

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สำคัญอย่างไร ทำไมต้องตรวจทุกปี?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิต หากมีระบบไฟฟ้าที่ดี ไม่มีปัญหาหรือเกิดการขัดข้องบ่อยๆ การผลิตก็จะลื่นไหลต่อเนื่อง สินค้าที่ผลิตก็จะได้คุณภาพตามมาตรฐาน ช่วยประหยัดต้นทุนทั้งยังปลอดภัยต่อบุคลากรภายในโรงงานอีกด้วย แต่ถ้าใครยังไม่เห็นภาพว่าควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าไปทำไม เราจะมาอธิบายให้ฟังกันโดยละเอียดค่ะ

ทำไมต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้า?

                การตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีความสำคัญต่อโรงงานอุตาสาหกรรมมาก จำเป็นต้องตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ว่าแต่ตรวจทำไม? ดูกัน

  • เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบว่าเครื่องจักรภายในโรงงานหลายๆชิ้นนั้นต้องเดินเครื่องอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าหยุดทำงานกว่าจะผลิตได้อีกครั้งก็ต้องใช้เวลาและใช้พลังงานค่อนข้างมากในขั้นตอนการเริ่มต้นเปิดการทำงานของเครื่องจักร หากเป็นเช่นนั้นการผลิตสินค้าจะขาดความต่อเนื่อง อาจส่งสินค้าเข้าตลาดไม่ทัน เสียโอกาส เสียเวลาและยังเสียเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะในส่วนของค่าไฟ ดังนั้นจึงควรบำรุงรักษาและระบบไฟฟ้าอย่างดีและหมั่นตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย เครื่องจักรส่วนใหญ่ใช้พลังงานสูงสำหรับการเปิดการทำงาน ดังนั้นหากเครื่องจักรเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง พลังงานไฟฟ้าที่จะใช้ก็จะสม่ำเสมอ ต้นทุนค่าไฟฟ้าก็จะถูกลงนั่นเอง
  • ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากระบบไฟฟ้ามีปัญหา นอกจากจะกระทบต่อการผลิตแล้ว ยังอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย เช่น ไฟช็อต ไฟไหม้ เป็นต้น ฉะนั้นถ้ามีการตรวจเช็คและดูแลให้ระบบไฟฟ้ายังทำงานเป็นปกติอยู่เสมอ ก็จะปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในโรงงานนั่นเอง

วิธีการป้องกันปัญหาในระบบไฟฟ้า

                นอกจากตรวจสอบเป็นประจำแล้ว ควรปฏิบัติแนวทางอื่นๆควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาอื่นๆตามมา ซึ่งสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

  • ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพดี โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องมีมาตรฐาน มีคุณภาพ ราคาต้องไม่ถูกจนเกินไป
  • ช่างเทคนิคไฟฟ้าประจำโรงงานต้องมีความเชี่ยวชาญ สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
  • การประสานงานต้องสะดวก โดยฝ่ายซ่อมบำรุงและฝ่ายผลิตจะต้องติดต่อกันได้ง่าย มีการสื่อสารที่ชัดเจน หากมีปัญหาอะไรจะได้รับการแก้ไขอ่ยางถูกต้องและทันท่วงที
  • ระบบไฟฟ้าต้องมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเป็นประจำทุกปี
  • ผู้ดูแลหรือผู้ใช้งานระบบไฟฟ้า จะต้องมีความเข้าใจระบบไฟฟ้าของโรงงานตัวเองเป็นอย่างดี

สรุปได้ว่าหากต้องการให้โรงงานมีกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่องไม่สะดุด มีต้นทุนที่ถูกลงทั้งยังปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิตของบุคลากรภายในโรงงาน การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเป็นประจำทุกปีค่ะ