4 เรื่องที่เราอาจจะไม่รู้ในเรื่องของ “ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์”

4 เรื่องที่เราอาจจะไม่รู้ในเรื่องของ “ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์”

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

                ในช่วงที่เรากำลังจะตรวจสุขภาพประจำปี นั้นทุกท่านเคยรู้หรือไม่  ว่าผลตรวจของเรานั้นผ่าน ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาเสมอ ซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้ รู้เรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กับ 4 เรื่องที่เราอาจจะไม่รู้ในเรื่องของ “ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์”

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ต้องมีใบรับรอง

                หากว่าหน่วยงานหรือองกรณ์นั้นมีความจำเป็นในการเลือกใช้บริการ บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ และมีบริการในเรื่องของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาด้วยละก็ เราจะต้องขอทางศูนย์สุขภาพ เพื่อขอดูใบรับรองทั้งรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และ ใบรับรองของ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ว่าผ่านการรับรองมาตรฐานและสามารถนำมาใช้งานได้จริง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการด้วยนะครับ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ใช้เพื่อทำอะไร ?       

            ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คือห้องที่ใช้สำหรับตรวจ “สิ่งตรวจ” ของผู้ที่เข้ามารับการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ตรวจ ซึ่งอาจจะหลายชื่อเรียกกันไปตามพื้นที่เช่น  ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค แต่ว่าใช้ในจุดประสงค์เดียวกัน

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตรวจอะไรได้บ้าง ?

            ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นั้นมีไว้เพื่อการตรวจ “สิ่งตรวจ” ต่าง ๆ ที่ถูกนำเข้ามาเพื่อใช้ในการตรวจต่าง ๆ โดยสามารถตรวจได้หลากหลายยกตัวเช่น สาขาจุลชีววิทยาคลินิก , สาขาพิษวิทยาคลินิก , สาขาธนาคารเลือด , สาขาปรสิตวิทยาคลินิก , สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และสาขาอื่น ๆ อีกมากมายในการตรวจสุขภาพของเรา

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีทั้งหมด 2 ชนิด

            ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปัจจุบันนั้นมีให้บริการอยู่ 2 แบบนั้นคือ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่จัดตั้งอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ และตรวจให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั้น ๆ และ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่ถูกจัดตั้งโดยบริษัทเอกชน เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล แต่มีหน้าที่เดียวกัน และ มีการขออนุญาติในการเปิดบริการแล้ว

                และนี้เป็นเรื่องรางของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่เราหลาย ๆ คนอาจจะไม่ทราบนะครับ ซึ่งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เองก็ถือเป็นห้องหนึ่งที่สำคัญในตรวจสุขภาพนะครับ เพราะผลตรวจของเรานั้นจะถูกส่งมาที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อตรวจสิ่งตรวจต่าง ๆ นั้นเอง