• April 18, 2022

วิธีการไหว้พระพรหม ไหว้ยังไงให้ปัง

วิธีการไหว้พระพรหม ไหว้ยังไงให้ปัง

เมื่อชีวิตพลิกผัน เราก็ต้องหันมาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในบ้านเราก็มีแหล่งสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมา อย่างการไหว้พระพรหมก็ได้รับความนิยมและสืบบทอดกันมายาวนาน โดยมีความเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งของมนุษย์ หากใครที่อธิษฐานและบูชาพระพรหมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ เชื่อว่าจะได้รับพรให้สมหวังในสิ่งที่หวังไว้ ซึ่งในการไหว้พระพรหมนั้นก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคน ตามความเชื่อส่วนบุคคล แต่วันนี้จะมาบอกวิธีการไหว้พระพรหม ไหว้ยังไงให้ปังกันเลย

พระพรหรม ในพระพุทธศาสนาคือท้าวมหาธาดาปชาบดีพรหม เป็นเทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) ในคติของศาสนาฮินดู เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ความเมตตา เป็นพระผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล และให้กำเนิดคัมภีร์พระเวท โดยพระพรหมมีสี่พักตร์ พระศอสวมลูกประคำ พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว, คัมภีร์ และหม้อน้ำ มีพาหนะเป็นหงส์หรือห่าน พระชายาคือพระสุรัสวดี เทพีแห่งศิลปะวิทยาการและความรอบรู้ นอกจากนี้ยังเชื่อด้วยว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างบุคคลในวรรณะต่าง ๆ จากอวัยวะแต่ละส่วน ได้แก่ พราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์, กษัตริย์เกิดจากอก, แพศย์เกิดจากท้อง และศูทรเกิดจากเท้า

 

วิธีไหว้พระพรหรม

สำหรับการไหว้พระพรหมนั้น ท่านจะมี 4 พักตร์ จึงต้องบูชาให้ครบทั้ง 4 ทิศ  คือด้านการงาน  ด้านการเงิน  ด้านความรัก และด้านภาพรวม จึงจะได้รับพรครบทุกประการ เริ่มจากการไหว้พระพรหมจากพักตร์แรกตรงกลาง แล้วเวียนขวามือของเรา หรือ พระหัตถ์ซ้ายของพระพรหม จนถึงพักต์สุดท้าย

  1. พักตร์ที่ 1 ให้ใช้ธูปทั้งหมด 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด  พักตร์นี้ เกี่ยวกับ เรื่องงาน การเรียน การสอบแข่งขัน ขออำนาจบารมี ความก้าวหน้าในชีวิต และขอพรให้บิดา
  2. พักตร์ที่ 2 ใช้ธูป 36 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด  พักตร์นี้ เกี่ยวกับ เรื่องทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน รถ หนี้สินที่มีคนยืมแล้วไม่คืน
  3. พักตร์ที่ 3 ใช้ธูป 39 ดอก เทียน9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด พักตร์นี้ เกี่ยวกับ สุขภาพ ครอบครัว คู่ชีวิต ญาติพี่น้อง คู่สัญญา ขอพรให้มารดา
  4. พักตร์ที่ 4 ใช้ธูป 19 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอกน้ำ 1 ขวด  พักตร์นี้เกี่ยวกับ โชคลาภ เงินทอง

 

คาถาบูชาพระพรหม

โอม พรหมมายะ นะมะห์ (สี่จบ)
โอม ปะระเมศะ นะมัสสะการัม โองการะ นิสสะวะรัม
พรหมเรสะยัม ภูปัสสะวา วิษณู ไวยะทานะโมโทติลูกะปัม
ทะระมา ยิกยานัม ยะไวยะลา คะมุลัม
สะทานันตะระ วิมุสะตินัม
นะมัสเต นะมัสเต จะอะการัง ตะโถวาจะ
เอตามาตาระยัต ตะมันตะรามา
กัตถะนารัมลา จะสะระวะปะติตัม
สัมโภพะกะละ ทิวะทิยัม มะตัมยะ (หนึ่งจบ)
โอม จะตุระมุขายะ วิทมะเห
หัมษา รุทายะ ธีมะหิ
ตันโน พรหมมา ประโจทะยาต (หนึ่งจบ)

 

การไหว้พระพรหมเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ที่ฝังรากลึกลงในสังคมไทยมาอย่างยาวนานทำให้คนไทยที่นับถือความเชื่อในเรื่องพระพรหมอยูเป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยมากจะเชื่อว่าพระพรหมนั้นเป็นเทพผู้สร้าง เป็นเทพแห่งความเมตตา รวมไปถึงเป็นเทพผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ให้ดำเนินไปในทิศทางต่างๆ ดังคำที่ว่า “พรหมลิขิต” นั่นเอง

สำหรับวิธีการไหว้พระพรหมให้ปังที่ได้นำมาแนะนำในวันนี้ ก็อยากให้ทุกคนได้ลองเอาไปใช้ไหว้กัน โดยแหล่งไหว้พระหรมให้ประเทศไทยก็มีีอยู่หลายที่หลายจุดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ศาลท่านท้าวมหาพรหม หรือศาลพระพรหมเอราวัณ สี่ราชประสงค์ ที่ได้รับความนิยมและมีผูคนที่ขอพรแล้วได้ตามพรที่ขอมารีวิวกันอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้ผู้คนหลั่งไหลไปไหว้พระพรหมที่นี่กันค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ไหว้พระพรหมที่อื่นๆ เช่น ศาลพระพรหมที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ศาลพระพรหมแยกคลองขวาง หนองแขม และศาลพระพรหมที่อยู่ในเทวะสถานอื่นๆ อีกมากมาย ใครอยากจะขอพรพระพรหมต้องลองไปกันเลย